Leczenie narkomanii

Leczenie narkomanii to zazwyczaj proces długotrwałym. Mylą się niekiedy ci, którzy uważają, że terapia związana z leczeniem narkomanii jest procesem wyłącznie fizycznym, bowiem obejmuje on zwykle kilka sfer, do których zalicza się też moralną, psychiczną, jak również społeczną. Rzecz jasna etap pierwszy to proces polegający na odtruwaniu organizmu, by pozbyć się substancji psychoaktywnej i przywrócić równowagę biologiczną. Jest to proces niezwykle trudny, bowiem głody narkotykowe utrzymują się długo i powracają niekiedy z impetem. Wobec tego zalecane jest w niektórych ostrych przypadkach leczenie zamknięte. Natomiast doświadczenie osób realizujących lub które zrealizowały już program dwunastu kroków pokazuje, że uzależnienie sięga w wielu przypadkach głębin podświadomości, gdzie tkwi prawdziwa przyczyna i źródło. W tym świetle wdać, i wiedzą to osoby doświadczone, że aby wyleczyć się trwale z uzależnienia, należy rozwiązać problem tkwiący u korzeni osobowości. Jest to zazwyczaj podyktowane szaloną pracą nad sobą, którą muszą wykonać osoby uzależnione.