Trening na biceps

Nie ma symbolu siły męskiej nad dobrze zbudowany biceps. Miliony użytkowników siłowni na całym świecie walczą o piękne, duże i wyrzeźbione bicepsy. Towarzyszy temu wiele rodzajów treningów, wykonywanych w rozmaity sposób. Można pokusić się choćby o przybliżenie jednej z profesjonalnych metod, jakim jest trening piramidalny. Trening ten wykonywany być może przy pomocy hantli, jak również sztangą łamaną na modlitewniku lub na maszynach. Polega on na pewnym przemyślanym systemie, mianowicie na pięciu lub sześciu seriach, których powtórzenia zmniejszają się proporcjonalnie do wzrostu obciążenia. Zaczynamy więc od ustalenia maksymalnego ciężaru powtórzenia oraz maksymalnej ilości powtórzeń. Zaleca się, aby pierwsza seria, na przykład hantlą na kolanie, opiewała na szesnaście powtórzeń, przy czym istotne, aby było to szesnaście powtórzeń maksymalnych. Kolejna seria z hantlą ciężą o dwa lub trzy kilo może wynieść czternaście powtórzeń, kolejna dwanaście, by czwarta i piąta seria nie przekraczały dziesięciu. Ważne tu jeszcze to, aby trening odbył się do upadku mięśniowego.