Funkcjonowanie mięśni

Podstawową funkcją mięśnia jest skurcz, który powstaje na skutek pobudzenia mięśnia poprzez ukiad nerwowy. Wynikiem skurczu może być ruch, podczas którego długość mięśnia ulega zmniejszeniu nazywamy to skurczem izotonicznym. W przypadku, gdy mięśnie utrzymują jakąś część ciała w stałym położeniu (ruch wówczas nie występuje) – mamy do czynienia ze skurczem izometrycznym.

Jeśli mięsień przebiega tylko nad jednym stawem, nazywamy go mięśniem jednostawowym. W innym przypadku mogą to być mięśnie dwustawowe i wielostawowe. Mięśnie wielostawowe działają jednakowo na wszystkie stawy (np. tyłko prostują), bądź tez różnorodnie (zginają i prostują). Mięśnie dwustawowe umiejscowione są głównie w obrębie ramienia i uda, zaś mięśnie wielostawowe przede wszystkim na przedramieniu i podudziu. Ogólnie przyjmujemy, że mięśnie z przodu od osi ciaia działają jako zginacze, z tytu jako prostowniki, z boku jako odwodziciele (po stronie zewnętrznej) lub przywodziciele (po stronie wewnętrznej).

Przemieszczanie się ciała nie polega na izolowanej działalności poszczególnych mięśni, dlatego we wszystkich ruchach biorą udział całe grupy mięśniowe. Skurcze poszczególnych grup mięśniowych uzupełniają się pod względem siły i kolejności działania w czasie. Do tego jednak konieczna jest koordynacja ruchów, czyli „dokładne wykonanie celowego zespołu ruchów wywołanych przez kombinację unerwienia” (wg Bochenka-Reichera).