Rodzaje mięśni

Układ mięśniowy zbudowany jest z trzech rodzajów tkanki mięśniowej: gładkiej, poprzecznie prążkowanej sercowej i poprzecznie prążkowanej szkieletowej.

Z tkanki mięśniowej gładkiej zbudowane są ściany naczyń krwionośnych, mięśnie narządów oddechowych, pokarmowych i moczopłciowych. Skurcz tych mięśni powoduje układ autonomiczny i pozostaje on poza kontrolą naszej świadomości, odbywa się powoli i powoli powraca do stanu wyjściowego.

Tkanka poprzecznie prążkowana sercowa zbudowana jest z włókien mięśni poprzecznie prążkowanych, które kurczą się niezależnie od naszej woli, podobnie jak mięśnie gładkie.

Mięśnie poprzecznie prążkowane szkieletowe, które pozostają w centrum naszych zainteresowań, powodują ruchy kości bądź też ustalają położenie jednych kości w stosunku do drugich. Mięśnie te kurczą się pod wpływem impulsów ze strony ośrodkowego układu nerwowego i podlegają naszej woli. Tworzą one układ narządu ruchu czynnego (kościec jest narządem ruchu biernego).

Ogólnie odróżniamy mięśnie powierzchniowe (skórne) i głębokie (szkieletowe). Te pierwsze u człowieka są w stanie szczątkowym, natomiast drugie umiejscowione są głębiej pod skórą i w większości swymi końcami przyczepione do szkieletu. Liczba mięśni poprzecznie prążkowanych u człowieka nie jest ściśle określona, waha się w granicach 300-500.