Dieta fodmap

Dieta FODMAP  jest dietą, która zalecana jest w razie występowania zespołu jelita drażliwego. Dieta ta ma na celu eliminacje substancji, które w trakcie procesów trawiennych mogą niekorzystnie wpływać na jelita, stąd mowa w tym przypadku o zespole jelita drażliwego, bowiem fermentujące sybstancje takie jak oligo, di, poli i monosacharydy wytwarzają niekorzystne dla jelit gazy. Chodzi w przypadku tej diety o wysokie ciśnienie osmotyczne oraz słabą wchłanialność, zarówno w przypadku jednego i drugiego generatorem wpływu niekorzystnego są węglowodany łatwo fermentujące FODMAP, w tym laktoza i fruktoza, czy też alkohole polihydroksylowe razem z ich sztucznymi środkami słodzącymi, które wywołują gazy podrażniające jelita, czyli objawy IBS.

Zgodnie z zaleceniami autorów diety, jest ona przewidziana do użytku długoletniego. Pierwsza faza diety obliczona jest na 6-8 tygodni i polega na eliminacji węglowodanów FODMAP z grupy występującej w diecie najczęściej, natomiast krok drugi mający miejsce po tym terminie jest eliminacją węglowodanów FODMAP wszystkich produktów, które je zawierają.