Rehabilitacja dzieci z autyzmem

Jak wiadomo wielu, lekarstwo na autyzm nie istnieje. Jednak istnieje możliwość łagodzenia objawów i dolegliwości, które towarzyszą autyzmowi poprzez oddziaływanie farmakologiczne oraz specjalną terapię. Odpowiednio dobrana terapia i rehabilitacja dzieci z autyzmem może stymulować zarówno umiejętności komunikacyjne, jak i społeczne. Sesje rehabilitacyjne powinny odznaczać się pewnymi cechami wyjątkowymi, bowiem dzieci cierpiące na autyzm powinny przebywać wówczas w kontrolowanym otoczeniu, otoczeniu przede wszystkim wolnym od nadmiaru bodźców – czy to dotykowych, węchowych, czy wreszcie wzrokowych oraz słuchowych. Dziecko powinno otrzymywać od terapeuty krótkie i jasne polecenia, utrzymując z dzieckiem kontakt wzrokowy. To niezwykle istotne, aby kontakt odbywał się twarz w twarz. Ważny jest też ton komend i mimika, jak również ekspresja twarzy. Zaleca się, by siadać naprzeciw dziecka, potem natomiast siadać z boku, obok malucha. Ważne by dobrze oszacować możliwości dziecka, by terapia byłą dobrana właściwie.