Trening dla zaawansowanych

Aby zrozumie trening dla zaawansowanych, trzeba nam pamiętać o pewnych pojęciach:

1. SESJA to dzień treningu – praca nad dwoma lub trzema grupami.

2. MIKROCYKL to czas, który zajmuje nam praca nad wszystkimi grupami mięśni, to często tydzień.

3. MEZOCYKL składa się z kilku mikrocykli. Wyróżniamy:

  • Mezocykl hipertrofii – składa się z czterech lub pięciu mikrocykli, w których odbywamy klasyczny trening kulturystyczny, złożony z ośmiu do dwunastu powtórzeń i odpoczynków trwających od 1 do 2 minut. Liczba serii będzie taka sama jak zalecana w schemacie na 4. i 5. miesiąc.
  • Mezocykl wytrzymałości siłowej – składa się z dwóch mikrocykli, w których wykonujemy dużo powtórzeń (od piętnastu do dwudziestu pięciu), ale z niewielkim obciążeniem i przerwami na odpoczynek długości od 30 sekund do 1 minuty.
  • Mezocykl siły maksymalnej – pod względem długości trwania jest zbieżny z mikrocyklem, składa się bowiem z jednego mikrocyklu, czyli tygodnia. Używane w tym przypadku obciążenia są na tyle duże, że możemy wykonać tylko od jednego do sześciu powtórzeń. Przerwa na odpoczynek między seriami jest długa – od 2,5 minuty do 3 minut. Jest mniej serii i ćwiczeń na grupę mięśniową.

4. MAKROCYKL, złożony z kilku mezocykli.