Czysta masa mięśniowa

Czysta masa mięśniowa powstaje na skutek regularnej, systematycznej dbałości o kondycję fizyczną, często pod postacią ćwiczeń z obciążeniem. Budowa czystej masy mięśniowej odbywa się w oparciu o ściśle określony harmonogram zajęć, które współcześnie nadają często uprawiającemu określony styl życia – w duchu tegoż harmonogramu. Czysta masa mięśniowa jest niejednokrotnie przedmiotem pożądania, które jest też determinowane kulturowo. Żyjemy bowiem w czasach, gdy kult ciała potrafi przysłonić to co za tym ciałem kryje się.

Czysta masa mięśniowa powstaje pod wpływem dostarczanych organizmowi bodźców, które muszą i są na ogół poparte odpowiednią dietą, bogatą w białka, dobre węglowodany, witaminy i sole mineralne. Czysta masa mięśniowa to przy tym masa odtłuszczona, więc bilans energetyczny jest u zawodowców ściśle przeliczany.

Dziś dostęp do centrów sportu i rekreacji jest powszechny. Gwarantuje to większy odsetek dbających o czystą masę mięśniową niż kiedykolwiek wcześniej. Mięśnie potrafią bowiem określać życie.