Dieta kopenhaska

Dieta kopenhaska czy też dieta duńska lub dieta trzynastodniowa. Uważa się, że zbór zasad diety kopenhaskiej został opracowany w Danii, a ściślej miejscem powstania była Klinika Mayo lub Szpital Rządowy w Kopenhadze, jednak, co ciekawe,  wymienione instytucje zaprzeczają swojemu udziałowi w tworzeniu tej diety. Dieta kopenhaska umożliwia osobom, które ją zastosują, osianie szybkiego efektu w podobno niecałe dwa tygodnie – redukcja tkanki tłuszczowej i utrata nawet 7-20 kg. Dieta kopenhaska to  dieta nieskowęglowodanowa i niskokaloryczna. Dieta ta wymaga specjalnego rygoru, bowiem jeśli dochodzi do przerwania jej stosowania choć na jeden dzień lub zostanie złamana jedna jej zasada, należy przystąpić do niej ponownie, a to w tym celu, by nie zaszkodzić swojemu zdrowiu – odczekać przy tym trzy miesiące. Natomiast zakończona dieta umożliwia powtórzenie jej dopiero po upływie dwóch lat.

Dieta kopenhaska to dieta ściśle określona – zabrania się wprowadzania w jadłospisie jakichkolwiek zmian. W zależności od konkretnego dnia, osoby przebywające na diecie spożywają tylko od 600 do 800 kilokalorii, natomiast kluczem diety jest wytworzenie deficytu kalorycznego.