Korzyści prozdrowotne płynące z aktywności fizycznej

Korzyści płynące z aktywności fizycznej to między innymi korzyści prozdrowotne, a wśród nich korzystny wpływ na układ oddechowy, krwionośny i ruchowy; usprawnienie przebiegu procesów metabolicznych; zwiększenie pojemności płuc; wzrost objętości naczyń krwionośnych i mocy serca; zmniejszenie ryzyka zawału serca dzięki rozrostowi sieci naczyń wieńcowych; pozytywny wpływ na mięśnie szkieletowe; szybki przyrost masy mięśniowej dzięki lepszemu przyswajaniu tlenu przez komórki mięśni; niwelowanie poziomu gromadzenia kwasu mlekowego w organizmie dzięki lepszemu natlenieniu komórek mięśnia szkieletowego i unikaniu oddychania beztlenowego; obniżenie ryzyka wystąpienia miażdżycy; ochrona kości i stawów przed kontuzją; wzmocnienie kręgosłupa dzięki wzmocnieniu mięśni korpusowych; obniżenie ciśnienia krwi; zapobieganie osteoporozie; zwiększenie ilości masy kostnej; wpływ na wzrost cholesterolu HDL (tak zwany dobry cholesterol) i redukcja zawartości LDL w osoczu (tzw. zły cholesterol); zmniejszenie ryzyka cukrzycy.