Krótki instruktaż dla podopiecznego

– Stwierdzono, że istnieją trzy rodzaje włókien mięśniowych, choć niektórzy jeszcze dzielą je na mniejsze części – mówi pan Marek, trener i właściciel siłowni. – Przed laty, gdy startowałem, mówiono jedynie o włóknach białych (jasnych), czyli szybkokurczliwych, i czerwonych (ciemnych), czyli wolnokurczliwych. Dziś przyjmuje się, że istnieją włókna pośrednie między tymi dwoma typami, mogące przekształcać się przez trening w jeden lub drugi rodzaj. Nie zostało to jednak dotąd udowodnione.

Towarzyszy nam pan Tomek, wychowanek Marka, którego tamten instruuje, będąc w ten sposób pod najlepszą opieką.

– Z pewnością zaś można stwierdzić, że przewaga jednego lub drugiego typu włókien decyduje, czy dana osoba będzie na przykład sprinterem lub długodystansowcem – tłumaczy Marek. – W czasie treningu z ciężarami osoby z przewagą włókien jasnychz łatwością zwiększą masę mięśniową i siłę, ponieważ włókna te hipertrofują (przerastają) prędzej niż czerwone. Z tego samego powodu ludzie z przewagą włókien czerwonych, czyli powolnych, są bardziej oporni na działanie ćwiczeń.

Dowiadujemy się następnie, że w oparciu o tą wiedzę Marek rozpisywał Tomkowi trening, który przyniósł później dobry efekt.