Rozciąganie

Podobnie jak prawidłowa rozgrzewka, tak i ćwiczenia rozciągające często są traktowane jako nieistotny element treningu. Ćwiczenia na poprawę gibkości mogą, a w zasadzie powinny być (w swojej dynamicznej wersji) częścią rozgrzewki oraz sposobem na wyciszenie organizmu po zakończeniu treningu (najczęściej forma statyczna). Profity płynące z rozciągania są niepodważalne:

  • zwiększenie zakresu ruchu w stawach
  • rozluźnienie mięśni po treningu
  • lepsze ukrwienie mięśni
  • wzmocnienie ścięgien.

Każdy z czterech powyższych elementów ma wpływ na postępy w treningu. Dzięki nim ciało szybciej się regeneruje, do mięśni dopływa więcej tlenu i substancji odżywczych oraz zmniejsza się ryzyko mikrourazów mięśniowych, potocznie zwanych zakwasami. Gdy zwiększamy zakres ruchu, wzrasta także efektywność treningu.

Techniki rozciągania dzielimy na dynamiczne i statyczne.

  • rozciąganie dynamiczne (aktywne) – kontrolowane ruchy o niewielkiej amplitudzie
  • rozciąganie statyczne – aktywne – rozciąganie kończyn wykorzystujące napięcie mięśni
  • rozciąganie statyczne – pasywne – przy rozluźnionym ciele
  • rozciąganie statyczne – izometryczne – na przykład podczas wykonywania szpagatu