Zestaw ciężarów

Dobry zestaw sztang i sztangielek (np. firmy Weider) wytwarzany jest z najlepszych dostępnych materiałów i może Wam służyć przez całe życie. Asortyment pierścieni pozwala na powolne zwiększanie ciężaru wraz ze wzrostem siły. Zestawy te zostały tak zaprojektowane, aby nie kolidowały z rozwojem mojego systemu. Krótkie 30-35-cm pręty metalowe zwane są gryfami do sztangielek. Nakłada się na nie ciężarki w kształcie metalowych krążków, zwane pierścieniami. W ten sposób montuje się sztangielkę.

Metalowe pręty o długości 120 do 220 cm zwane są gryfami do sztang. Również na nie nakłada się pierścienie, tworząc sztangę. Pierścienie te są bezpiecznie mocowane za pomocą klamer zwanych zaciskami. Na końce niektórych typów gryfów do sztang i sztangielek nasadzane są metalowe rury nazywane tulejami, pozwalające na łatwy obrót gryfu wraz z ruchem dłoni w trakcie ćwiczeń. Na gryfie powyrzynane są krzyżujące się rowki, zwane nacięciami, pomagające w trzymaniu gryfu.

Opisane powyżej elementy wyposażenia są najczęściej stosowane w treningu siłowym, po prostu dlatego że sztangi i sztangielki są ciągle najlepszymi środkami do uzyskania przyrostów masy i siły.