Produkty bio

Producent ma prawo nazwać żywność „eko” lub „bio”, w myśl przepisów prawa unijnego wówczas, gdy co najmniej 95 proc. produktu wyprodukował metodami ekologicznymi. W przypadku upraw rolnych najważniejsza jest ziemia czysta, pozbawiona nadmiernej ilości ołowiu  tym podobnych.

Żywność eko to produkcja kojarzona z niewielkimi sąsiadującymi ze sobą poletkami z rosnącymi na niej warzywami i owocami. Produkcją właściwą na tychże poletkach jest tak zwany płodozmian, co oznacza, że uprawa na danym poletku jest zmieniana rotacyjnie, chroniąc w ten sposób glebę przed wyjałowieniem. Nie trzeba chyba dodawać, że zastosowane nawozy muszą być naturą w stu procentach – obecność kompostu i obornika to norma w gospodarstwach ekologicznych. Wskazany zatem jest też chów ekologiczny zwierząt, bowiem mogą być dobrym wtórnym odbiorcą eko uprawy, hodowane są wówczas na ściółce. Odpadają rzecz jasna hormony czy antybiotyki, podobnie jak pasza przemysłowa.

Kiedy na opakowaniach produktów znajdujemy zamiennie słowa, jak „bio”, „eko” czy „organic”, to oznacza jedno i to samo, po prostu „ekologiczne”. Każdy produkt z takim napisem ma certyfikat UE. Certyfikat taki odnajduje na opakowaniu produktów charakterystyczny zielony listek z dwunastoma gwiazdkami na opakowaniu.