Jakiego obciążenia powinny używać osoby starsze?

– Pojęcie osoby starszej jest bardzo nieprecyzyjne – mówi pan Marek, utytułowany kulturysta i właściciel siłowni. Stoimy z boku dużego holu siłowni by poruszyć temat kulturystyki osób starszych.

– Możemy przecież znaleźć osoby sześćdziesięciopięcioletnie w lepszej formie niż niektórzy pięćdziesięciolatkowie – zwraca uwagę pan Marek. – Uogólniając na potrzeby uprawiania tego sportu, mówmy o osobach starszych od 50. roku życia, to jest bowiem pewien umowny próg, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.

– Trening siłowy czy kulturystyka są niezwykle pożyteczne dla osób starszych, ponieważ umożliwiają im powstrzymywanie niektórych dolegliwości  związanych z upływem czasu, jak utrata masy mięśniowej, spadek siły i osteoporoza.

Zadajemy więc pytanie o rodzaj i wielkość obciążenia, na co pan Marek odpowiada merytorycznie:

– Jeśli chodzi o ciężar, jakiego powinny używać, zależeć on będzie od ogólnego stanu zdrowia, który może mieć zakres od bardzo dobrej kondycji fizycznej po ograniczoną sprawność. W pierwszym przypadku obciążenie może dojść do 80%, natomiast w drugim nie przekroczy 30% i celem będzie osiągnięcie większej zdolności poruszania się w codziennym życiu.