Rodzaje skurczów mięśni

Choć istnieje wiele rodzajów skurczów mięśni, my skupimy się na trzech podstawowych, jak:

  • Skurcze koncentryczne, czyli takie, podczas których punkty początkowego i końcowego przyczepu mięśnia zbliżają się, przez co mięsień się skraca.
  • Skurcze ekscentryczne, czyli takie, podczas których punkty początkowego i końcowego przyczepu mięśnia oddalają się. Występuje w fazie negatywnej ćwiczenia, kiedy wykonuje się je z odpowiednią prędkością.

Aby łatwiej to zrozumieć, spójrzmy na przykład: kiedy wykonujemy wyciskanie sztango na ławce do góry i z wyciągniętymi ramionami zaczynamy opuszczać ciężar w sposób kontrolowany w kierunku klatki piersiowej, to mięsień piersiowy wykonuje skurcz ekscentryczny. Stąd tak ważne jest, aby przemieszczać ciężar powoli, w przeciwnym razie faza negatywna czy ekscentryczna nie zajdzie.

  • Skurcze izometryczne (statyczne), czyli takie, w których długość mięśnia się nie zmienia.

Na przykład, kiedy chwytamy ciężar przed sobą z ugiętym ramieniem, biceps pracuje izometrycznie. Istnieje cały trening oparty na izometrii, jednak nie należy go stosować w pierwszych sześciu miesiącach trenowania.