Trening interwałowy

Polega na powtarzaniu tego samego ćwiczenia w zadanym czasie o równej intensywności i z określonymi przerwami między seriami. W klasycznej formie interwał opiera się na zasadzie, że na jeden cykl czasowy ćwiczenia przypad dokładnie takiej samej długości przerwa. W takim przypadku można wykonywać ćwiczenie na poziomie zbliżonym do progu maksymalnego tętna (ok. 90% tętna maksymalnego).

Wpływ na intensywność treningu interwałowego mają:

  • długość czasu trwania wysiłku
  • długość czasu przerwy
  • wartość obciążenia
  • liczba pełnych serii wysiłek – odpoczynek

Istnieje również odmiana tego treningu dla zaawansowanych, czyli TABATA. Opracowany w 1996 roku przez Japończyka Izumiego Tabatę czterominutowy interwał opiera się na prostej zasadzie: 20 sekund ćwiczymy z bardzo dużą intensywnością (95-100% tętna maksymalnego, czyli „do utraty tchu”), następnie robimy 10 sekund przerwy i wykonujemy osiem takich serii. Podczas 20 sekund staramy się wykonać maksymalną liczbę powtórzeń.

Zalety treningu interwałowego:

  • poprawa wydolności
  • zwiększenie tolerancji na zakwaszenie organizmu
  • lepsze spalanie tkanki tłuszczowej i podkręcenie metabolizmu po treningu
  • poprawa sylwetki