Metoda bodybuilding

Ten zestaw powinien zawierać 8-10 powtórzeń. Wybierz po jednym lub maksymalnie po dwa na każdą grupę mięśniową, zaczynając od nóg a kończąc na małych grupach mięśniowych jak biceps, triceps itd. Ciężar, z którym będziemy zaczynali nasz cykl treningowy, to 40% maksymalnych możliwości przy wykonywaniu danego ćwiczenia. Rozpoczynamy trening wykonując 2 serie po 12 powtórzeń, nap przysiady ze sztangą. Ostatnią, trzecią serię wykonujemy do upadku mięśniowego, czyli do momentu, w którym nie jesteśmy w stanie samodzielnie wykonać kolejnego pełnego powtórzenia. Od ilości powtórzeń w ostatniej, trzeciej serii odejmujemy zadaną liczbę powtórzeń w serii i dzielimy wynik przez 2. Na przykład, jeśli w trzeciej serii wykonaliśmy 18 powtórzeń, progres obliczamy następująco:

(18-12)/2=3 kg

Zatem to ćwiczenie przy następnym treningu rozpoczynamy od ciężaru większego o 3 kilogramy.

Jeżeli dotarliśmy do momentu, w którym w ostatniej, trzeciej serii wykonujemy mniej lub równo 12 powtórzeń, to zmieniamy strategię na 8 powtórzeń i postępujemy według tego samego schematu. Potem wchodzimy na 6 powtórzeń. Jeżeli tu też wyczerpiemy swoje możliwości, to mieniamy ćwiczenia.