Puls w treningu

Istnieje prosty wzór, za pomocą którego można się dowiedzieć, przy jakim tętnie ćwiczyć, żeby spalić więcej tłuszczu albo osiągnąć polepszenie krążenia. Jeśli odejmiemy od 220 nasz wiek w latach, otrzymamy teoretycznie maksymalne tętno, którego nie wolno nam przekroczyć.

Mnożąc ten wynik przez 0,6 i 0,8, otrzymamy dwie liczby, które oznaczają 60% i 80% maksymalnego tętna.  Jest to „strefa spalania tłuszczów”, mająca dobroczynne działanie na układ krążenia. Możemy w niej ćwiczyć 30 – 40 minut zgodnie z wybranym planem treningowym. Aby usprawnić układ krążenia lub podnieść próg anaerobowy, musimy przekroczyć 85% w wysiłkach submaksymalnych i maksymalnych, odpowiednio stosując serie i zmiany rytmu.

Poprzedni wzór sprawdzi się dla większości ludzi, ale dla osób wytrenowanych Karvonen opracował wzór, który uwzględnia rezerwę tętna. Oblicza się ją odejmując od TĘTNA MAX. częstotliwość uderzeń serca w spoczynku, mierzoną zaraz po przebudzeniu i przed wstaniem.

Tę REZERWĘ TĘTNA mnoży się przez procent, przy którym chcemy pracować, a do wyniku dodaje się ponownie TĘTNO w spoczynku, czyli SPOCZYNKOWE. I w ten sposób otrzymujemy tętno, przy którym powinniśmy trenować.