Kulturystyka w definicji

Kulturystyka to zajęcie dla każdego. Właściwie jest to zbiór technik, które z wykorzystaniem ciężarów mają spowodować adaptacje ciała. Doprowadzamy do niej przede wszystkim poprzez regeneracje i rekuperacje, osiągane w wyniku treningu, a następnie dzięki superkompensacji, czyli zdolności polepszania, jaką ma mięsień w stosunku do okresu sprzed treningu.

Innymi słowy, poprzez regeneracje mięśnie odzyskują poziom siły i funkcjonalność sprzed treningu. Superkompensacja oznacza przekroczenie tego poziomu i osiągnięcie poprawy. Widzimy więc, jak ważna jest rekuperacja.

Kulturystyka czy trening siłowy wchodzi w zakres znacznie szerszego pojęcia „fitness”, oznaczającego „zdrowie fizyczne” i obejmującego następujące aspekty:

  • wzmocnienie układu sercowo – naczyniowego,
  • giętkość,
  • zwyczaje żywieniowe,
  • trenowanie siły, mogące stanowić część przygotowania fizycznego do wszystkich dyscyplin sportu.

Właściwie można powiedzieć, że kulturystyka jest dyscypliną samą w sobie, a jednocześnie zdrowym zwyczajem, użytecznym narzędziem w regeneracji po urazach, jak również szczepionką przeciw wielu chorobom.